ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
12% 15% 1-15 19% 10%
14% 24% 16-30 8% 10%
18% 9% 31-45 17% 22%
24% 21% 46-60 19% 11%
5% 15% 61-75 12% 25%
24% 15% 76-90 22% 20%