ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
5% 12% 1-15 17% 10%
19% 20% 16-30 22% 10%
16% 16% 31-45 19% 14%
23% 14% 46-60 9% 20%
15% 21% 61-75 7% 20%
20% 14% 76-90 23% 23%