ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
19% 8% 1-15 10% 11%
19% 21% 16-30 16% 11%
8% 8% 31-45 22% 14%
16% 17% 46-60 12% 11%
16% 15% 61-75 16% 14%
19% 28% 76-90 24% 35%