ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
0% 0% 1-15 11% 18%
0% 0% 16-30 26% 12%
25% 20% 31-45 7% 9%
25% 20% 46-60 30% 9%
50% 20% 61-75 7% 18%
0% 40% 76-90 15% 31%