ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
14% 20% 1-15 5% 12%
14% 15% 16-30 19% 20%
10% 21% 31-45 16% 16%
17% 21% 46-60 23% 14%
19% 10% 61-75 15% 21%
23% 9% 76-90 20% 14%