ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
14% 17% 1-15 15% 12%
15% 19% 16-30 15% 18%
10% 20% 31-45 20% 18%
15% 22% 46-60 15% 23%
20% 11% 61-75 23% 12%
23% 8% 76-90 10% 14%