ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
21% 14% 1-15 19% 8%
13% 7% 16-30 19% 21%
13% 21% 31-45 8% 8%
11% 17% 46-60 16% 17%
15% 14% 61-75 16% 15%
25% 25% 76-90 19% 28%