ตารางคะแนน

เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) อันดับ: [2]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 18 14 3 1 42 45 2 78%
เหย้า 9 8 1 0 24 25 2 89%
เยือน 9 6 2 1 18 20 3 67%
ล่าสุด 6 5 1 0 12 16 0 83%
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) อันดับ: [1]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 17 15 2 0 79 47 1 88%
เหย้า 8 6 2 0 28 20 4 75%
เยือน 9 9 0 0 51 27 1 100%
ล่าสุด 6 4 2 0 27 14 0 67%

ผลงานการพบกัน   

วันที่/ลีก ทีม ครึ่ง เต็ม HDP
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 20 32
0.5/1
แพ้
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 12 32
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 21 32
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 11 34
Poland Cup Women
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 02 12
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 01 21
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 01 22
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 01 03
-1
ชนะ
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 41 52
WBCUP
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ)(N) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 01 03
-1/1.5
ชนะ

ผลการแข่งขันที่ผ่านมา     

เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ)
ครึ่ง เต็ม HDP
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) ทีเอส ไมเทค ซาเวียซ (ญ) 00 20
POL WD1
AZS UJ Krakow Women\s เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 01 23
-2/2.5
แพ้
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) เบียล่า พอดลาสก้า (ญ) 31 72
POL WD1
คซาร์นิ โซสนอว์เวีย (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 10 11
0
เสมอ
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) โปแลนด์ พอซนาน (ญ) 10 20
POL WD1
จีเคเอส คาโตวีตเซ (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 12 13
-1.5
ชนะ
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) ยูเคเอสลอดซ์ (ญ) 00 30
1/1.5
ชนะ
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) เอ็มเคเอส โอลิมเปีย เซคเซซิน (ญ) 20 42
3/3.5
แพ้
POL WD1
เอแซดเอส วรูคลาว (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 00 12
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) เอแซดเอส วาลบ์จิก (ญ) 11 33
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 20 32
0.5/1
แพ้
POL WD1
ทีเอส ไมเทค ซาเวียซ (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 11 14
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) AZS UJ Krakow Women\s 40 52
POL WD1
เบียล่า พอดลาสก้า (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 11 11
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) คซาร์นิ โซสนอว์เวีย (ญ) 20 50
POL WD1
โปแลนด์ พอซนาน (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 04 011
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) จีเคเอส คาโตวีตเซ (ญ) 21 31
POL WD1
ยูเคเอสลอดซ์ (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 01 01
INT CF
เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน เอฟซี (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 10 10
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 12 32
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) ยูเคเอสลอดซ์ (ญ) 00 20
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) เอแซดเอส วาลบ์จิก (ญ) 30 40
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) คซาร์นิ โซสนอว์เวีย (ญ) 00 03
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) Sportowa Czworka Radom (W) 10 50
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) คซาร์นิ โซสนอว์เวีย (ญ) 00 03
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) ยูเคเอสลอดซ์ (ญ) 00 50
2.5/3
ชนะ
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) เอแซดเอส วรูคลาว (ญ) 10 40
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) ทีเอส ไมเทค ซาเวียซ (ญ) 00 41
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) AZS UJ Krakow Women\s 20 50
3.5/4
ชนะ
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 11 34
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ)(N) Klub Sportowy Gorzno (W) 40 90
5.5/6
ชนะ
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ)
ครึ่ง เต็ม HDP
POL WD1
ทีเอส ไมเทค ซาเวียซ (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 02 1 6
POL WD1
AZS UJ Krakow Women\s จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 04 0 10
-3
ชนะ
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) ยูเคเอสลอดซ์ (ญ) 12 2 2
Poland Cup Women
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) AZS UJ Krakow Women\s 01 2 1
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) เอ็มเคเอส โอลิมเปีย เซคเซซิน (ญ) 01 2 2
POL WD1
เบียล่า พอดลาสก้า (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 04 0 5
-3.5/4
ชนะ
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) เอแซดเอส วรูคลาว (ญ) 60 7 0
POL WD1
คซาร์นิ โซสนอว์เวีย (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 01 2 5
-0.5/1
ชนะ
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) เอแซดเอส วาลบ์จิก (ญ) 30 5 1
2/2.5
ชนะ
POL WD1
โปแลนด์ พอซนาน (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 00 0 8
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 20 3 2
0.5/1
ชนะ
POL WD1
จีเคเอส คาโตวีตเซ (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 02 0 3
POL WD1
เอแซดเอส วรูคลาว (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 04 0 9
-3.5/4
ชนะ
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) ทีเอส ไมเทค ซาเวียซ (ญ) 60 8 0
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) เบียล่า พอดลาสก้า (ญ) 20 5 1
3.5/4
ชนะ
POL WD1
ยูเคเอสลอดซ์ (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 01 1 2
-2
แพ้
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) AZS UJ Krakow Women\s 10 4 0
POL WD1
เอ็มเคเอส โอลิมเปีย เซคเซซิน (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 03 0 7
UEFA WUC
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) กลาสโกว์ ซิตี้ (ญ) 01 0 2
-1
แพ้
UEFA WUC
อันเดอร์เลชท์ (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 01 0 1
0.5
ชนะ
INT CF
กินตร้า ยูนิเวอร์ซิเทตัส (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 10 3 0
INT CF
กินตร้า ยูนิเวอร์ซิเทตัส (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 10 2 1
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 12 3 2
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) คซาร์นิ โซสนอว์เวีย (ญ) 01 0 2
POL WD1
ยูเคเอสลอดซ์ (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 12 1 3
POL WD1
เอ็มเคเอส โอลิมเปีย เซคเซซิน (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 00 1 1
POL WD1
เอแซดเอส วาลบ์จิก (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 11 2 3
POL WD1
เอแซดเอส วรูคลาว (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 14 1 6
POL WD1
AZS UJ Krakow Women\s จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 23 4 8
POL WD1
เบียล่า พอดลาสก้า (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 03 0 6
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 11 3 4
POL WD1
Sportowa Czworka Radom (W) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 02 0 8
-3/3.5
ชนะ

เปรียบเทียบสถิติ   

10 นัดล่าสุด5 นัดล่าสุดประเภท5 นัดล่าสุด10 นัดล่าสุด
30 15 ได้ 22 52
3 3 ได้เฉลี่ย 4.4 5.2
12 5 เสีย 6 9
1.2 1 เสียเฉลี่ย 1.2 0.9
80% 80% ชนะ% 60% 80%
20% 20% เสมอ% 40% 20%
0% 0% แพ้% 0% 0%

สถิติลีก

รอบ+เสมอ-สูงเสมอต่ำเตะมุมใบเหลือง
18 0 0 1 1 0 0 7.2 2.2
17 2 0 0 1 0 1 8.3 0.7
16 0 0 0 0 0 0 9.0 2.7
15 0 1 1 1 0 1 7.8 2.3

ราคาบอลไหลของแฮนดิแคป

  เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ)
ประเภท ชนะ แพ้ ชนะ แพ้
เกมส์ 2(33%) 3(50%) 7(88%) 1(12%)
เหย้า 1(50%) 1(50%) 3(100%) 0(0%)
เยือน 1(25%) 2(50%) 4(80%) 1(20%)
6 นัดล่าสุด
แพ้
เสมอ
ชนะ
ชนะ
แพ้
แพ้
ชนะ
ชนะ
ชนะ
ชนะ
ชนะ
ชนะ

3นัดต่อมา

เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ)
ล่าสุด
POL WD1
เอแซดเอส วาลบ์จิก (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 4 วัน
POL WD1
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) เอแซดเอส วรูคลาว (ญ) 7 วัน
POL WD1
เอ็มเคเอส โอลิมเปีย เซคเซซิน (ญ) เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ) 11 วัน
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ)
ล่าสุด
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) โปแลนด์ พอซนาน (ญ) 3 วัน
POL WD1
เอแซดเอส วาลบ์จิก (ญ) จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) 7 วัน
POL WD1
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ) คซาร์นิ โซสนอว์เวีย (ญ) 11 วัน