ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
9% 17% 1-15 7% 6%
18% 20% 16-30 0% 9%
15% 14% 31-45 46% 12%
18% 11% 46-60 7% 15%
15% 25% 61-75 7% 25%
21% 11% 76-90 30% 31%