ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
9% 19% 1-15 8% 17%
12% 12% 16-30 20% 22%
22% 16% 31-45 5% 11%
22% 12% 46-60 14% 25%
22% 19% 61-75 8% 11%
9% 19% 76-90 42% 11%