ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
11% 11% 1-15 11% 22%
8% 19% 16-30 19% 17%
11% 15% 31-45 25% 10%
23% 7% 46-60 13% 12%
29% 23% 61-75 13% 7%
14% 23% 76-90 16% 30%