ตารางคะแนน

อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อันดับ: [7]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 24 8 7 9 -2 31 7 33%
เหย้า 12 6 3 3 0 21 9 50%
เยือน 12 2 4 6 -2 10 6 17%
ล่าสุด 6 3 1 2 2 10 0 50%
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อันดับ: [1]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 24 20 2 2 43 62 1 83%
เหย้า 12 11 1 0 26 34 1 92%
เยือน 12 9 1 2 17 28 2 75%
ล่าสุด 6 3 2 1 5 11 0 50%

ผลงานการพบกัน   

วันที่/ลีก ทีม ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 10
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 00 12
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 30 50
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 40
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 03 13
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 21
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 00 04
SAYC
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 10
SAYC
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 00 11
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 51

ผลการแข่งขันที่ผ่านมา     

อัล-เวห์ด้า(เยาวชน)
ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 01 11
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 20
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 10 20
0.5/1
ชนะ
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-อันซาร์ (เยาวชน) 10 10
KSA YTH
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 21
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 13
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-ทาวอน(เยาวชน) 00 10
KSA YTH
อุฮุด(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 11
KSA YTH
อัล ทาย(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 11 21
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 01 11
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 10
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 10
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 00 02
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 10
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 03 15
0/0.5
แพ้
KSA YTH
อัล-อันซาร์ (เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 03
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) 20 21
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 11 11
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 11 21
KSA YTH
อัล-ทาวอน(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 01 22
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อุฮุด(เยาวชน) 00 32
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล ทาย(เยาวชน) 10 11
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 01
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 21
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 32
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 00 12
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 21
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) 02 02
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 00 40
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) ฮาเจอร์(Youths) 00 00
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 11
อัล-นาเซอร์(เยาวชน)
ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 01 2 1
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล ทาย(เยาวชน) 00 1 0
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 20 4 0
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 00 1 1
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 1 1
KSA YTH
อัล-อันซาร์ (เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 00 0 1
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) 21 2 1
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 00 0 1
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 00 2 0
KSA YTH
อัล-ทาวอน(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 01 0 3
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อุฮุด(เยาวชน) 11 2 1
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 1 0
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 10 1 0
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 20 4 1
KSA YTH
อัล ทาย(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 00 0 4
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 12 1 2
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 10 2 0
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 22 2 4
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-อันซาร์ (เยาวชน) 40 5 1
KSA YTH
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 02 1 3
-1.5/2
ชนะ
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 02 0 2
KSA YTH
อุฮุด(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 00 1 4
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 00 3 3
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 00 1 2
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 00 1 2
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 00 0 2
KSA YTH
ฮาเจอร์(Youths) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 01 0 2
KSA YTH
อับฮา คลับ(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 00 1 1
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 30 3 0
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 10 1 1

เปรียบเทียบสถิติ   

10 นัดล่าสุด5 นัดล่าสุดประเภท5 นัดล่าสุด10 นัดล่าสุด
12 5 ได้ 8 17
1.2 1 ได้เฉลี่ย 1.6 1.7
10 5 เสีย 4 5
1 1 เสียเฉลี่ย 0.8 0.5
40% 40% ชนะ% 40% 70%
30% 20% เสมอ% 40% 20%
30% 40% แพ้% 20% 10%

สถิติลีก

รอบ+เสมอ-สูงเสมอต่ำเตะมุมใบเหลือง
24 0 0 0 0 0 0 2.4 0.9
23 0 0 0 0 0 0 0.4 0.3
22 0 0 0 0 0 0 4.6 2.3
21 0 0 0 0 0 0 0.9 0.4

ราคาบอลไหลของแฮนดิแคป

  อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน)
ประเภท ชนะ แพ้ ชนะ แพ้
เกมส์ 2(67%) 1(33%) 1(100%) 0(0%)
เหย้า 1(50%) 1(50%) 0(0%) 0(0%)
เยือน 1(100%) 0(0%) 1(100%) 0(0%)
6 นัดล่าสุด
ชนะ
แพ้
ชนะ
-
-
-
ชนะ
-
-
-
-
-