ตารางคะแนน

อัล อาห์ลี(เยาวชน) อันดับ: [5]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 24 10 7 7 12 37 5 42%
เหย้า 12 8 4 0 18 28 3 67%
เยือน 12 2 3 7 -6 9 7 17%
ล่าสุด 6 0 3 3 -3 3 0 0%
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อันดับ: [2]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 24 20 1 3 35 61 2 83%
เหย้า 12 10 1 1 20 31 2 83%
เยือน 12 10 0 2 15 30 1 83%
ล่าสุด 6 6 0 0 11 18 0 100%

ผลงานการพบกัน   

วันที่/ลีก ทีม ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 20
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 33
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 10 40
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 22
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 10 12
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 23
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 20 20
SAYC
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 10
SAYC
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 01
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 20

ผลการแข่งขันที่ผ่านมา     

อัล อาห์ลี(เยาวชน)
ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 00 00
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 12 32
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 01 11
KSA YTH
อัล-อันซาร์ (เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 10
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) 00 33
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 11 32
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 10 20
1.5/2
ชนะ
KSA YTH
อัล-ทาวอน(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 11
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อุฮุด(เยาวชน) 30 52
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 01 11
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล ทาย(เยาวชน) 11 31
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 20
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 10 10
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 12
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 10 20
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 01 01
0.5
ชนะ
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-อันซาร์ (เยาวชน) 20 40
KSA YTH
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 10 21
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 10 31
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 20 22
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ทาวอน(เยาวชน) 00 31
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 11 11
1/1.5
แพ้
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) ฮาเจอร์(Youths) 00 30
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 33
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 00 21
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อับฮา คลับ(เยาวชน) 00 60
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 21 21
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 11 31
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 10
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 11 32
อัล-ฮิลาล(เยาวชน)
ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 01 2 1
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 01 1 2
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 1 0
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 01 1 2
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-อันซาร์ (เยาวชน) 00 5 0
KSA YTH
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 01 1 3
-1
ชนะ
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 30 4 0
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 0 2
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-ทาวอน(เยาวชน) 00 3 1
KSA YTH
อุฮุด(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 0 2
-1
ชนะ
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 1 0
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 2 0
KSA YTH
อัล ทาย(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 2 4
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 20 4 1
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 10 1 1
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 02 0 2
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 1 2
KSA YTH
อัล-อันซาร์ (เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 1 5
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) 00 1 0
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 12 1 3
KSA YTH
อัล-ทาวอน(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 11 2 1
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 0 1
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 0 1
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 3 3
KSA YTH
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 2 3
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 2 4
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 01 0 3
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 2 0
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 11 1 3
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 1 1

เปรียบเทียบสถิติ   

10 นัดล่าสุด5 นัดล่าสุดประเภท5 นัดล่าสุด10 นัดล่าสุด
17 6 ได้ 12 26
1.7 1.2 ได้เฉลี่ย 2.4 2.6
15 8 เสีย 3 5
1.5 1.6 เสียเฉลี่ย 0.6 0.5
20% 0% ชนะ% 100% 100%
50% 60% เสมอ% 0% 0%
30% 40% แพ้% 0% 0%

สถิติลีก

รอบ+เสมอ-สูงเสมอต่ำเตะมุมใบเหลือง
24 0 0 0 0 0 0 2.4 0.9
23 0 0 0 0 0 0 0.4 0.3
22 0 0 0 0 0 0 4.6 2.3
21 0 0 0 0 0 0 0.9 0.4

ราคาบอลไหลของแฮนดิแคป

  อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน)
ประเภท ชนะ แพ้ ชนะ แพ้
เกมส์ 2(67%) 1(33%) 2(100%) 0(0%)
เหย้า 1(50%) 1(50%) 0(0%) 0(0%)
เยือน 1(100%) 0(0%) 2(100%) 0(0%)
6 นัดล่าสุด
ชนะ
ชนะ
แพ้
-
-
-
ชนะ
ชนะ
-
-
-
-