ตารางคะแนน

อัล อาห์ลี(เยาวชน) อันดับ: [4]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 21 10 5 6 13 35 4 48%
เหย้า 10 8 2 0 18 26 2 80%
เยือน 11 2 3 6 -5 9 7 18%
ล่าสุด 6 2 2 2 3 8 0 33%
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อันดับ: [5]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 21 10 5 6 8 35 5 48%
เหย้า 11 6 1 4 4 19 7 55%
เยือน 10 4 4 2 4 16 3 40%
ล่าสุด 6 3 2 1 3 11 0 50%

ผลงานการพบกัน   

วันที่/ลีก ทีม ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 01 01
0.5
ชนะ
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 23
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 33
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 03 03
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 10 13
SAYC
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 01
SAYC
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 12
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 22 52
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 20
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 20 30

ผลการแข่งขันที่ผ่านมา     

อัล อาห์ลี(เยาวชน)
ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
Al-Ansar Youths อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 10
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) 00 33
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 11 32
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 10 20
1.5/2
ชนะ
KSA YTH
อัล-ทาวอน(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 11
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อุฮุด(เยาวชน) 30 52
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 01 11
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล ทาย(เยาวชน) 11 31
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 20
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 10 10
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 00 12
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 10 20
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 01 01
0.5
ชนะ
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) Al-Ansar Youths 20 40
KSA YTH
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 10 21
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 10 31
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 20 22
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ทาวอน(เยาวชน) 00 31
KSA YTH
อุฮุด(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 20 21
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 11 11
1/1.5
แพ้
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) ฮาเจอร์(Youths) 00 30
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 33
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 00 21
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อับฮา คลับ(เยาวชน) 00 60
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 21 21
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 11 31
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 10
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 11 32
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 10 11
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 33
อัล-อิติฮัด(เยาวชน)
ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 01 1 2
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 1 1
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 10 1 0
0/0.5
ชนะ
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 0 0
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล ทาย(เยาวชน) 10 3 1
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) Al-Ansar Youths 01 2 1
KSA YTH
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 3 1
-0/0.5
แพ้
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 10 3 0
1
ชนะ
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 10 1 0
KSA YTH
อัล-ทาวอน(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 2 1
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อุฮุด(เยาวชน) 12 2 4
1
แพ้
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 03 1 5
0/0.5
ชนะ
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 01 0 1
0.5
แพ้
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 1 2
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 22 2 4
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 0 0
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 01 0 1
KSA YTH
อัล ทาย(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 01 2 2
KSA YTH
Al-Ansar Youths อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 2 2
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) 30 3 1
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 10 1 2
KSA YTH
ฮาเจอร์(Youths) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 0 2
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 4 1
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 2 2
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 2 1
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 2 1
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 1 1
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 02 1 2
KSA YTH
อับฮา คลับ(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 0 3
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 3 3
KSA YTH
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 2 2

เปรียบเทียบสถิติ   

10 นัดล่าสุด5 นัดล่าสุดประเภท5 นัดล่าสุด10 นัดล่าสุด
18 8 ได้ 6 14
1.8 1.6 ได้เฉลี่ย 1.2 1.4
14 8 เสีย 4 10
1.4 1.6 เสียเฉลี่ย 0.8 1
40% 20% ชนะ% 40% 50%
30% 40% เสมอ% 40% 20%
30% 40% แพ้% 20% 30%

สถิติลีก

รอบ+เสมอ-สูงเสมอต่ำเตะมุมใบเหลือง
21 0 0 0 0 0 0 0.9 0.4
20 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
19 1 0 1 1 0 1 5.9 3.6
18 1 0 0 0 0 1 3.3 1.6

ราคาบอลไหลของแฮนดิแคป

  อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน)
ประเภท ชนะ แพ้ ชนะ แพ้
เกมส์ 2(67%) 1(33%) 3(50%) 3(50%)
เหย้า 1(50%) 1(50%) 2(50%) 2(50%)
เยือน 1(100%) 0(0%) 1(50%) 1(50%)
6 นัดล่าสุด
ชนะ
ชนะ
แพ้
-
-
-
ชนะ
แพ้
ชนะ
แพ้
ชนะ
แพ้

3นัดต่อมา

อัล อาห์ลี(เยาวชน)
ล่าสุด
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 21 วัน
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 25 วัน
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 31 วัน
อัล-อิติฮัด(เยาวชน)
ล่าสุด
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 16 วัน
KSA YTH
อุฮุด(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 21 วัน
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ทาวอน(เยาวชน) 25 วัน