ตารางคะแนน

อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อันดับ: [14]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 24 3 5 16 -28 14 14 12%
เหย้า 12 2 4 6 -12 10 14 17%
เยือน 12 1 1 10 -16 4 14 8%
ล่าสุด 6 1 1 4 -6 4 0 17%
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อันดับ: [3]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 24 12 6 6 14 42 3 50%
เหย้า 12 7 1 4 6 22 7 58%
เยือน 12 5 5 2 8 20 3 42%
ล่าสุด 6 3 2 1 6 11 0 50%

ผลงานการพบกัน   

วันที่/ลีก ทีม ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 10 10
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 21
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 02 02
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 00 02
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 14
SAYC
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 01 12
SAYC
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 00 41
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 01 11
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 00 01
SAYC
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 31

ผลการแข่งขันที่ผ่านมา     

อัล-ราเอ็ด(เยาวชน)
ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) 01 11
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 10 10
KSA YTH
อัล ทาย(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 21 23
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-ทาวอน(เยาวชน) 00 14
KSA YTH
อุฮุด(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 00 10
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 13
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 10 20
1.5/2
แพ้
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 00 02
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 00 20
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 04 05
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 10 21
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 10 10
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-อันซาร์ (เยาวชน) 00 10
KSA YTH
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 10 20
0/0.5
แพ้
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 01 31
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล ทาย(เยาวชน) 00 01
KSA YTH
อัล-ทาวอน(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 11 11
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อุฮุด(เยาวชน) 11 11
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 11 21
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 20 22
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 02 02
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 11
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 20
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 00 10
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 02
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 00 02
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 21
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) 11 12
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) ฮาเจอร์(Youths) 11 31
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อับฮา คลับ(เยาวชน) 21 41
อัล-อิติฮัด(เยาวชน)
ครึ่ง เต็ม HDP
KSA YTH
อุฮุด(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 1 5
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) 00 2 0
KSA YTH
อัล อาห์ลี(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 01 1 1
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ฮิลาล(เยาวชน) 01 1 2
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 1 1
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ชาบับ(เยาวชน) 10 1 0
0/0.5
ชนะ
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) 00 0 0
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล ทาย(เยาวชน) 10 3 1
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-อันซาร์ (เยาวชน) 01 2 1
KSA YTH
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 3 1
-0/0.5
แพ้
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) 10 3 0
1
ชนะ
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) 10 1 0
KSA YTH
อัล-ทาวอน(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 2 1
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อุฮุด(เยาวชน) 12 2 4
1
แพ้
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 03 1 5
0/0.5
ชนะ
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล อาห์ลี(เยาวชน) 01 0 1
0.5
แพ้
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 1 2
KSA YTH
อัล-อิติฮัด(เยาวชน) อัล-นาเซอร์(เยาวชน) 22 2 4
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 0 0
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 01 0 1
KSA YTH
อัล ทาย(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 01 2 2
KSA YTH
อัล-อันซาร์ (เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 2 2
KSA YTH
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 10 1 2
KSA YTH
ฮาเจอร์(Youths) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 0 2
KSA YTH
อัล-ฮิลาล(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 4 1
KSA YTH
อัล-ชาบับ(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 2 2
KSA YTH
อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 2 1
KSA YTH
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 2 1
KSA YTH
อัล-อิตติฟาค(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 11 1 1
KSA YTH
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 02 1 2
KSA YTH
อับฮา คลับ(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน) 00 0 3

เปรียบเทียบสถิติ   

10 นัดล่าสุด5 นัดล่าสุดประเภท5 นัดล่าสุด10 นัดล่าสุด
6 5 ได้ 10 17
0.6 1 ได้เฉลี่ย 2 1.7
23 9 เสีย 5 10
2.3 1.8 เสียเฉลี่ย 1 1
10% 20% ชนะ% 40% 50%
10% 20% เสมอ% 40% 30%
80% 60% แพ้% 20% 20%

สถิติลีก

รอบ+เสมอ-สูงเสมอต่ำเตะมุมใบเหลือง
24 0 0 0 0 0 0 2.4 0.9
23 0 0 0 0 0 0 0.4 0.3
22 0 0 0 0 0 0 4.6 2.3
21 0 0 0 0 0 0 0.9 0.4

ราคาบอลไหลของแฮนดิแคป

  อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) อัล-อิติฮัด(เยาวชน)
ประเภท ชนะ แพ้ ชนะ แพ้
เกมส์ 0(0%) 3(100%) 3(50%) 3(50%)
เหย้า 0(0%) 0(0%) 2(50%) 2(50%)
เยือน 0(0%) 3(100%) 1(50%) 1(50%)
6 นัดล่าสุด
แพ้
แพ้
แพ้
-
-
-
ชนะ
แพ้
ชนะ
แพ้
ชนะ
แพ้