ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
4% 25% 1-15 16% 9%
8% 12% 16-30 16% 12%
25% 25% 31-45 20% 15%
12% 12% 46-60 4% 25%
16% 8% 61-75 16% 12%
33% 16% 76-90 28% 25%