ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
15% 12% 1-15 5% 12%
15% 18% 16-30 19% 20%
20% 18% 31-45 16% 16%
15% 23% 46-60 23% 14%
23% 12% 61-75 15% 21%
10% 14% 76-90 20% 14%