ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
30% 22% 1-15 13% 3%
13% 15% 16-30 20% 6%
13% 17% 31-45 13% 23%
13% 15% 46-60 13% 26%
8% 7% 61-75 16% 13%
21% 22% 76-90 23% 26%