ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
15% 16% 1-15 14% 10%
12% 9% 16-30 25% 25%
20% 19% 31-45 14% 10%
15% 22% 46-60 19% 14%
17% 12% 61-75 8% 25%
17% 19% 76-90 17% 14%