ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
13% 25% 1-15 14% 5%
13% 25% 16-30 12% 13%
23% 12% 31-45 20% 11%
29% 12% 46-60 26% 25%
9% 10% 61-75 20% 25%
9% 14% 76-90 6% 19%