ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
11% 11% 1-15 17% 10%
13% 14% 16-30 10% 10%
15% 14% 31-45 19% 23%
18% 20% 46-60 23% 13%
11% 8% 61-75 13% 10%
29% 29% 76-90 15% 31%