ราคา Crown ต้น & วันนี้

ประเภท ต้น วันนี้
1x2 - - - - - -
HDP - - - - - -
สูง/ต่ำ - - - - - -

ตารางคะแนน

มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ อันดับ: [13]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 27 7 9 11 -10 30 13 26%
เหย้า 13 2 5 6 -4 11 15 15%
เยือน 14 5 4 5 -6 19 5 36%
ล่าสุด 6 3 1 2 4 10 0 50%
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน อันดับ: [12]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 27 7 9 11 -3 30 12 26%
เหย้า 14 3 4 7 0 13 13 21%
เยือน 13 4 5 4 -3 17 8 31%
ล่าสุด 6 2 1 3 -1 7 0 33%

ผลงานการพบกัน   

วันที่/ลีก ทีม ครึ่ง เต็ม HDP
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 10 20
0/0.5
แพ้
INT CF
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 10 10
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 20 21
0.5
ชนะ
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 11 21
-0/0.5
แพ้
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 11 21
-0/0.5
แพ้
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 00 00
0/0.5
แพ้
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 20 30
0
ชนะ
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 10 21
0
แพ้
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 00 11
0/0.5
ชนะ
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 32 32
0/0.5
ชนะ

ผลการแข่งขันที่ผ่านมา     

มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ครึ่ง เต็ม HDP
ISR D2
ฮาโปเอล แอคโค่ มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 00 11
0/0.5
ชนะ
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล คาตามอน เจรูซาเลม 00 01
-0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 01 12
0/0.5
ชนะ
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล รามัต กาน 12 34
0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล ริซอน มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 01 02
0.5
ชนะ
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล เบนาย ลอด 10 30
0/0.5
ชนะ
ISR D2
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 20 30
0.5
แพ้
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปฯมาร์โมเร็ค 00 02
ISR D2
ฮาโปเอล นาซาเรท มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 00 00
1
ชนะ
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล อฟูล่า 01 11
0
เสมอ
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล อิกซาล 00 00
0/0.5
แพ้
ISR D2
เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 00 01
1
ชนะ
ISR CUP
ฮาโปเอล เบนายซัคนิน มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 10 10
1
เสมอ
ISR D2
ฮาโปเอล แอชเคลอน มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 00 00
0.5/1
ชนะ
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 00 01
-0.5/1
แพ้
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 10 20
0/0.5
แพ้
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล แอคโค่ 00 10
0
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล คาตามอน เจรูซาเลม มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 20 31
0.5/1
แพ้
ISR CUP
ฮาโปเอล คัวแคบ มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 13 14
-0.5/1
ชนะ
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา 00 00
0
เสมอ
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 00 21
0/0.5
แพ้
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล ริซอน 00 01
0/0.5
แพ้
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย 01 02
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล นาซาเรท 12 22
0/0.5
แพ้
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า 20 22
0.5
แพ้
ISR LLTTC
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล แอคโค่ 11 21
0/0.5
ชนะ
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย 13 13
0
แพ้
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล นาซาเรท 10 10
0
ชนะ
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล อฟูล่า 01 03
0/0.5
แพ้
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล ริซอน 00 20
0
ชนะ
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล รามัต กาน 00 10
0/0.5
ชนะ
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 20 21
0.5
ชนะ
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน
ครึ่ง เต็ม HDP
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน ฮาโปเอล คาตามอน เจรูซาเลม 20 3 1
-0.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล รามัต กาน ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 11 1 1
0.5
ชนะ
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน ฮาโปเอล เบนาย ลอด 01 0 1
0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปฯมาร์โมเร็ค ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 10 2 0
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน ฮาโปเอล อฟูล่า 01 0 1
-0/0.5
แพ้
ISR D2
เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 00 0 1
0.5
ชนะ
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 01 1 2
-0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล แอคโค่ ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 00 0 0
0/0.5
ชนะ
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา 00 1 2
0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล ริซอน ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 11 1 2
0/0.5
ชนะ
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย 10 1 2
0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล นาซาเรท ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 00 0 0
0.5
ชนะ
ISR CUP
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน Kfar Kasem 00 0 1
0.5/1
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล อิกซาล ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 00 1 3
0/0.5
ชนะ
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน ฮาโปเอล แอชเคลอน 00 0 0
-0/0.5
ชนะ
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 10 2 0
0/0.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล คาตามอน เจรูซาเลม ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 00 3 0
1
แพ้
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน ฮาโปเอล รามัต กาน 00 1 2
0
แพ้
ISR CUP
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม 11 3 1
0.5/1
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล เบนาย ลอด ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 01 0 1
0
ชนะ
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน ฮาโปฯมาร์โมเร็ค 20 3 0
0/0.5
ชนะ
ISR D2
ฮาโปเอล อฟูล่า ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 10 1 0
0/0.5
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 10 2 0
0.5/1
แพ้
ISR D2
ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 11 2 2
0.5
ชนะ
ISR D2
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 01 2 2
0/0.5
ชนะ
ISR LLTTC
ฮาโปเอล ริซอน ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 10 1 0
ISR LLTTC
ฮาโปเอล อฟูล่า ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 02 0 3
0
ชนะ
ISR LLTTC
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 10 1 1
0/0.5
ชนะ
INT CF
มัคคาบี้ เนทันย่า ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 00 2 0
INT CF
ฮาโปเอล อฟูล่า ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 01 1 1
INT CF
ฮาโปเอล รานาน่า ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 20 3 0
ISR D2
Ironi Nesher ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 03 0 5
-1
ชนะ

เปรียบเทียบสถิติ   

10 นัดล่าสุด5 นัดล่าสุดประเภท5 นัดล่าสุด10 นัดล่าสุด
12 8 ได้ 4 9
1.2 1.6 ได้เฉลี่ย 0.8 0.9
13 7 เสีย 6 11
1.3 1.4 เสียเฉลี่ย 1.2 1.1
30% 40% ชนะ% 20% 30%
30% 20% เสมอ% 20% 20%
40% 40% แพ้% 60% 50%

สถิติลีก

รอบ+เสมอ-สูงเสมอต่ำเตะมุมใบเหลือง
27 3 1 3 3 0 4 12.0 5.0
26 2 0 5 3 0 4 8.6 5.4
25 4 0 3 2 0 5 9.4 4.3
24 4 1 2 2 0 5 7.4 4.4

ราคาบอลไหลของแฮนดิแคป

  มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน
ประเภท ชนะ แพ้ ชนะ แพ้
เกมส์ 11(44%) 12(48%) 13(50%) 10(38%)
เหย้า 2(18%) 7(64%) 4(29%) 7(50%)
เยือน 9(64%) 5(36%) 9(75%) 3(25%)
6 นัดล่าสุด
ชนะ
แพ้
ชนะ
แพ้
ชนะ
ชนะ
ชนะ
ชนะ
แพ้
แพ้
ชนะ
แพ้

3นัดต่อมา

มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ล่าสุด
ISR D2
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 7 วัน
ISR D2
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ ฮาโปเอล แอชเคลอน 14 วัน
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน
ล่าสุด
ISR D2
ฮาโปเอล แอชเคลอน ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 7 วัน
ISR D2
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน ฮาโปเอล อิกซาล 14 วัน