ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
15% 13% 1-15 7% 14%
17% 20% 16-30 10% 10%
12% 12% 31-45 20% 16%
20% 24% 46-60 10% 13%
20% 15% 61-75 23% 7%
15% 13% 76-90 28% 38%