ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
7% 10% 1-15 15% 12%
11% 6% 16-30 15% 18%
21% 19% 31-45 20% 18%
17% 21% 46-60 15% 23%
22% 19% 61-75 23% 12%
20% 21% 76-90 10% 14%