ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
6% 12% 1-15 9% 10%
13% 14% 16-30 4% 10%
8% 17% 31-45 20% 21%
17% 10% 46-60 23% 7%
17% 10% 61-75 13% 20%
35% 33% 76-90 27% 29%