ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
14% 3% 1-15 15% 12%
14% 15% 16-30 15% 18%
14% 15% 31-45 20% 18%
19% 21% 46-60 15% 23%
14% 23% 61-75 23% 12%
22% 19% 76-90 10% 14%