ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
6% 30% 1-15 11% 15%
20% 15% 16-30 18% 9%
20% 15% 31-45 7% 22%
20% 0% 46-60 18% 20%
13% 15% 61-75 14% 13%
20% 23% 76-90 29% 18%