ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
0% 9% 1-15 14% 10%
50% 27% 16-30 14% 13%
16% 9% 31-45 19% 17%
0% 18% 46-60 23% 20%
16% 27% 61-75 9% 13%
16% 9% 76-90 19% 24%