ตารางคะแนน

กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) อันดับ: [12]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 22 6 7 9 -5 25 12 27%
เหย้า 11 4 3 4 -1 15 9 36%
เยือน 11 2 4 5 -4 10 12 18%
ล่าสุด 6 1 2 3 -3 5 0 17%
โปกอน เซซิน (เยาวชน) อันดับ: [5]
ประเภท นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม อันดับ ชนะ%
รวม 21 11 5 5 18 38 5 52%
เหย้า 10 5 2 3 7 17 7 50%
เยือน 11 6 3 2 11 21 3 55%
ล่าสุด 6 3 1 2 4 10 0 50%

ผลงานการพบกัน   

วันที่/ลีก ทีม ครึ่ง เต็ม HDP
POL ME
โปกอน เซซิน (เยาวชน) กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 11 11
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 01 03
0/0.5
แพ้
POL ME
โปกอน เซซิน (เยาวชน) กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 00 11
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 01 01
-1/1.5
ชนะ
POL ME
โปกอน เซซิน (เยาวชน) กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 20 40
POL ME
โปกอน เซซิน (เยาวชน) กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 40 52
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 10 11
-0.5
ชนะ
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 00 10
POL ME
โปกอน เซซิน (เยาวชน) กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 11 22
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 02 02
0/0.5
แพ้

ผลการแข่งขันที่ผ่านมา     

กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน)
ครึ่ง เต็ม HDP
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) โคโรน่า (เยาวชน) 01 12
POL ME
มอเตอร์ ลูบลิน (เยาวชน) กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 01 11
POL ME
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก (เยาวชน) กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 01 11
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) Elana Torun Youth 20 31
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) ซาเกลบี้ ลูบิน (เยาวชน) 01 12
POL ME
คราโคเวีย คราคอฟ(เยาวชน) กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 31 52
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) อาร์ก้า กดิเนีย(เยาวชน) 20 20
POL ME
รุช ซอร์ซอฟ (เยาวชน) กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 10 10
POL ME
จีเคเอส เบลชาโตว์ (เยาวชน) กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 12 12
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) ลีเกีย วอร์ซอว์ (เยาวชน) 00 21
POL ME
Escola Varsovia Warszawa Youth กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 00 31
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) สลาสค์ วรอคลาวน์ (ยู 21) 20 21
-0.5
ชนะ
POL ME
วิสล่า คราคอฟ (เยาวชน) กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 11 21
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) เลช พอซนาน (เยาวชน) 02 03
POL ME
โปกอน เซซิน (เยาวชน) กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 11 11
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) มอเตอร์ ลูบลิน (เยาวชน) 10 11
POL ME
Elana Torun Youth กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 12 14
-0/0.5
ชนะ
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก (เยาวชน) 01 02
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) รุช ซอร์ซอฟ (เยาวชน) 21 33
0.5
แพ้
POL ME
ซาเกลบี้ ลูบิน (เยาวชน) กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 20 21
0.5
แพ้
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) คราโคเวีย คราคอฟ(เยาวชน) 12 22
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) ปิแอส กลิวิส (เยาวชน) 10 31
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) ซาเกลบี้ ลูบิน (เยาวชน) 12 32
-0/0.5
ชนะ
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) อาร์ก้า กดิเนีย(เยาวชน) 01 23
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) Chrobry Glogow Youth 21 22
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 01 03
0/0.5
แพ้
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) ป๊อดเบสคิดเซียบีลสโค-เบียลา (ยู 21) 10 10
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) Salos Szczecin Youth 01 11
1.5
แพ้
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) มีดซ์ เลกนิก้า(เยาวชน) 21 42
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) สลาสค์ วรอคลาวน์ (ยู 21) 12 12
โปกอน เซซิน (เยาวชน)
ครึ่ง เต็ม HDP
POL ME
โปกอน เซซิน (เยาวชน) Escola Varsovia Warszawa Youth 10 2 0
POL ME
สลาสค์ วรอคลาวน์ (ยู 21) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 10 3 2
POL ME
เลช พอซนาน (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 12 1 4
POL ME
ลีเกีย วอร์ซอว์ (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 00 0 1
POL ME
โปกอน เซซิน (เยาวชน) มอเตอร์ ลูบลิน (เยาวชน) 02 1 2
POL ME
Elana Torun Youth โปกอน เซซิน (เยาวชน) 00 1 1
-1
แพ้
POL ME
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 21 3 3
POL ME
โปกอน เซซิน (เยาวชน) ซาเกลบี้ ลูบิน (เยาวชน) 11 2 4
POL ME
คราโคเวีย คราคอฟ(เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 10 1 1
POL ME
โปกอน เซซิน (เยาวชน) อาร์ก้า กดิเนีย(เยาวชน) 01 1 1
POL ME
รุช ซอร์ซอฟ (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 02 1 2
POL ME
โปกอน เซซิน (เยาวชน) จีเคเอส เบลชาโตว์ (เยาวชน) 20 4 0
POL ME
โคโรน่า (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 11 2 1
POL ME
โปกอน เซซิน (เยาวชน) กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 11 1 1
POL ME
โปกอน เซซิน (เยาวชน) สลาสค์ วรอคลาวน์ (ยู 21) 12 4 5
POL ME
Escola Varsovia Warszawa Youth โปกอน เซซิน (เยาวชน) 02 0 3
POL ME
วิสล่า คราคอฟ (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 12 1 2
POL ME
โปกอน เซซิน (เยาวชน) เลช พอซนาน (เยาวชน) 10 2 1
POL ME
โปกอน เซซิน (เยาวชน) ลีเกีย วอร์ซอว์ (เยาวชน) 10 2 0
-0/0.5
ชนะ
POL ME
มอเตอร์ ลูบลิน (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 04 0 4
POL ME
สลาสค์ วรอคลาวน์ (ยู 21) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 20 2 1
POL ME
Warta Gorzow Wielkopolski Youth โปกอน เซซิน (เยาวชน) 03 0 7
POL ME
เลช พอซนาน (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 11 1 2
0.5
ชนะ
POL ME
เลเชีย กอเดนซ์ (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 01 0 4
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 01 0 3
0/0.5
ชนะ
POL ME
UKP Zielona Gora Youth โปกอน เซซิน (เยาวชน) 01 0 4
POL ME
วอร์ต้า พอซแนน (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 00 2 0
POL ME
Salos Szczecin Youth โปกอน เซซิน (เยาวชน) 00 0 1
POL ME
ซาเกลบี้ ลูบิน (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 30 4 0
-0/0.5
แพ้

เปรียบเทียบสถิติ   

10 นัดล่าสุด5 นัดล่าสุดประเภท5 นัดล่าสุด10 นัดล่าสุด
15 7 ได้ 10 18
1.5 1.4 ได้เฉลี่ย 2 1.8
15 7 เสีย 6 16
1.5 1.4 เสียเฉลี่ย 1.2 1.6
40% 20% ชนะ% 60% 30%
20% 40% เสมอ% 0% 40%
40% 40% แพ้% 40% 30%

สถิติลีก

รอบ+เสมอ-สูงเสมอต่ำเตะมุมใบเหลือง
22 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
21 1 0 0 0 0 1 0.0 0.0
20 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
19 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

ราคาบอลไหลของแฮนดิแคป

  กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน)
ประเภท ชนะ แพ้ ชนะ แพ้
เกมส์ 2(67%) 1(33%) 1(50%) 1(50%)
เหย้า 1(50%) 1(50%) 1(100%) 0(0%)
เยือน 1(100%) 0(0%) 0(0%) 1(100%)
6 นัดล่าสุด
ชนะ
ชนะ
แพ้
แพ้
-
-
แพ้
ชนะ
-
-
-
-

3นัดต่อมา

กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน)
ล่าสุด
POL ME
เลช พอซนาน (เยาวชน) กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 7 วัน
POL ME
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) วิสล่า คราคอฟ (เยาวชน) 14 วัน
POL ME
สลาสค์ วรอคลาวน์ (ยู 21) กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ (เยาวชน) 21 วัน
โปกอน เซซิน (เยาวชน)
ล่าสุด
POL ME
โปกอน เซซิน (เยาวชน) โคโรน่า (เยาวชน) 7 วัน
POL ME
จีเคเอส เบลชาโตว์ (เยาวชน) โปกอน เซซิน (เยาวชน) 14 วัน
POL ME
โปกอน เซซิน (เยาวชน) รุช ซอร์ซอฟ (เยาวชน) 21 วัน