ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
9% 13% 1-15 8% 17%
14% 11% 16-30 17% 22%
14% 16% 31-45 4% 25%
17% 20% 46-60 30% 5%
9% 13% 61-75 21% 17%
34% 23% 76-90 17% 11%