ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
10% 7% 1-15 9% 13%
19% 31% 16-30 14% 11%
19% 5% 31-45 14% 16%
19% 19% 46-60 17% 20%
13% 15% 61-75 9% 13%
17% 19% 76-90 34% 23%