ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
14% 20% 1-15 10% 22%
15% 8% 16-30 15% 27%
11% 12% 31-45 15% 9%
15% 20% 46-60 17% 13%
16% 16% 61-75 15% 13%
25% 24% 76-90 25% 13%