ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด

ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
14% 20% 1-15 10% 7%
15% 8% 16-30 19% 31%
11% 12% 31-45 19% 5%
15% 20% 46-60 19% 19%
16% 16% 61-75 13% 15%
25% 24% 76-90 17% 19%