ลีกทั้งหมด NBA ค้นหาค้นหา0
FC
China
Poland
67 75
จบ
17 11 24 15
15 17 18 25
1.5
FC
USA
Lithuania
76 78
จบ
25 17 21 13
19 13 25 21
2.5