ลีกทั้งหมด NBA ค้นหาค้นหา0
FC
HKPA
Eagle
104 101
จบ
28 26 22 28
25 18 24 34
FC
Eastern SC
Tycoon
68 76
จบ
27 10 10 21
14 19 18 25
6.5