ลีกทั้งหมด NBA ค้นหาซ่อน0
ELBL
KK Parnu
Valga
91 79
จบ
25 19 13 16
13 16 12 20
19.5
NBB
Mogi das Cruzes
Vasco
90 88
จบ
27 21 17 25
22 17 27 22
12.5
KBL D1
Kostana
Kokshetay
93 83
จบ
25 23 22 23
25 16 21 21
22.5