ลีกทั้งหมด NBA ค้นหาซ่อน0
FC
Zwolle
Dordrecht
91 87
จบ
18 20 31 22
26 18 15 28
13.5
GPA
Baunach
Hamburg
61 86
จบ
23 8 11 19
22 23 19 22
10.5
LNB Pro B
Paris
Quimper
93 74
จบ
22 17 21 33
30 15 17 12
6.5
LNB
San Martin
Quimsa
79 72
จบ
25 16 16 22
19 23 20 10
3.5
FC
Mega Leks
Borac
73 69
จบ
10 16 21 26
13 23 22 11
9.5